Nazwa podmiotu: 

GABINET NEUROLOGICZNO-REHABILITACYJNY
Prof. dr hab. Józef Opara

Cele i zadania działalności leczniczej:

Lekarskie konsultacje specjalistyczne

Rodzaj działalności leczniczej:

Neurologia, rehabilitacja

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Specjalistyczne badanie neurologiczne i rehabilitacyjne

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

41-947 Piekary Śląskie, ul. Oświęcimska 43

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

50,00 PLN

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przyjęcia we wtorki od 15:00

Wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne:

a) porada pierwszorazowa: 200,00 PLN
b) porada kolejna: 150,00 PLN
c) wizyta domowa: 250,00 PLN