Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń i chorób układu nerwowego u dorosłych. 

Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatia, rwa kulszowa, itp.). 

Porady neurologiczne dotyczą m.in. następujących objawów: zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niedowłady kończyn, 

zaburzenia pamięci, postępujące otępienie, zaburzenia mowy i połykania, zaburzenia koncentracji i snu, bóle głowy, bóle kręgosłupa, rwa kulszowa, rwa barkowa. 

Przykłady najczęstszych chorób układu nerwowego: udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, miastenia i inne choroby mięśni, padaczka, migrena, borelioza układu nerwowego, nowotwory układu nerwowego, polineuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych w przebiegu cukrzycy, zatruć, urazów; stany po urazie czaszkowo-mózgowym, stany po urazie rdzenia kręgowego.