Konsultacje w chorobach układu nerwowego i ich następstwach: 

niedowłady połowicze po udarze mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby mięśni, polineuropatia, uszkodzenia nerwów obwodowych w przebiegu cukrzycy, zatruć, urazów, w zespole cieśni nadgarstka; stany po urazie czaszkowo-mózgowym, stany po urazie rdzenia kręgowego i in.

Konsultacje w chorobach układu kostno-stawowego:

bóle kręgosłupa, zwyrodnienie stawów, stany pourazowe, obrzęk limfatyczny i pourazowy, entezopatie (np. „łokieć tenisisty”, ostrogi piętowe i in.). Porada obejmuje również wystawienie wniosku na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.