Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

50,00 PLN

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przyjęcia we wtorki od godz. 15.00

Wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne:

a) porada pierwszorazowa: 200,00 PLN
b) porada kolejna: 150,00 PLN
c) wizyta domowa: 250,00 PLN