Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

50,00 PLN

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych:

Przyjęcia w czwartki 15.00 - 17.00

Wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne:

a) pierwsza wizyta w gabinecie: 150,00 PLN
b) wizyta druga i następne: 100,00 PLN
c) wizyta domowa: 200,00 PLN