Prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej, dr hab. nauk medycznych, specjalność: neurologia, rehabilitacja.

Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Rehabilitacji Klinicznej w Katedrze Fizjoterapii
Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF im. J. Kukuczki w Katowicach.
Wiceprezes Regionalny Światowej Federacji NeuroRehabilitacji (WFNR) dla Europy Środkowej i Wschodniej.
Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii
Nauk. Założyciel i prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej.

Autor ok. 300 artykułów naukowych i 10 książek.
Przez 30 lat był ordynatorem oddziału rehabilitacji neurologicznej w Górnośląskim
Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.